Ampe Kìm 1500A Extech MA1500

 • ACA: 1500A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng
3,938,000

Ampe Kìm 200A Và Đèn Pin Extech MA120

 • ACA: 200A
 • DCA: 200A
 • Độ phân giải: 1kHz
 • Bảo hành: 12 tháng
1,594,000

Ampe Kìm 400A Kết Hợp Với Nhiệt Kế Hồng Ngoại Extech EX623

 • ACA: 400A
 • DCV: 400V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
4,688,000

Ampe Kìm AC Sanwa DCL11R

 • ACA: 300A
 • Nguồn: LR03x2
 • Hiển thị: 6000
 • Bảo hành: 12 tháng
2,055,000

Ampe Kìm AC Sanwa DCM660R

 • ACA: 660A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
3,328,000

Ampe Kìm Dòng AC Sanwa DCL1000

 • ACA: 1000A
 • DCV: 600A
 • ACV: 600A
 • Bảo hành: 12 tháng
1,531,000

Ampe Kìm Dòng AC Sanwa DCL3000R

 • ACA: 3000A
 • Nguồn: LR03X2
 • Hiển thị: 3150
 • Bảo hành: 12 tháng
5,650,000

Ampe Kìm Dòng AC Sanwa DCM60R

 • ACA: 600A
 • ACV: 600V
 • Hiển thị: 1999
 • Bảo hành: 12 tháng
1,113,000

Ampe Kìm Dòng AC True RMS Sanwa DCL1200R

 • ACA: 1200A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,922,000

Ampe Kìm Dòng AC/DC Sanwa DCM2000DR

 • ACA: 2000A
 • DCA: 2000A
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
5,531,000

Ampe Kìm Dòng AC/DC Sanwa DCM600DR

 • ACA: 600A
 • DCV: 600V
 • DCA: 600A
 • Bảo hành: 12 tháng
4,469,000

Ampe Kìm Kết Hợp Đo Nhiệt Kế Hồng Ngoại Extech EX810

 • ACA: 1000A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,907,000

Ampe Kìm Sanwa CAM600S

 • ACA: 600A
 • DCV: 60V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,172,000

Ampe Kìm Sanwa DCL31DR

 • ACA: 400A
 • DCA: 400A
 • Nguồn: LR03X2
 • Bảo hành: 12 tháng
3,153,000

Ampe Kìm Sanwa DCM400

 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,808,000

Ampe Kìm Sanwa DCM400AD

 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 06 tháng
3,051,000

Ampe Kìm Sanwa DLC460F

 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
9,735,000

Ampe Kìm Với Nhiệt Kế Hồng Ngoại Extech EX840

 • ACA: 1000A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
5,063,000