Ampe Kìm 1500A Extech MA1500

 • ACA: 1500A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng
3,938,000

Ampe Kìm 400A Kết Hợp Với Nhiệt Kế Hồng Ngoại Extech EX623

 • ACA: 400A
 • DCV: 400V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
4,688,000

Ampe Kìm AC Sanwa DCM660R

 • ACA: 660A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
3,328,000

Ampe Kìm Dòng AC/DC Sanwa DCM600DR

 • ACA: 600A
 • DCV: 600V
 • DCA: 600A
 • Bảo hành: 12 tháng
4,469,000

Ampe Kìm Sanwa DCL31DR

 • ACA: 400A
 • DCA: 400A
 • Nguồn: LR03X2
 • Bảo hành: 12 tháng
3,153,000

Ampe Kìm Sanwa DCM400AD

 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 06 tháng
3,051,000