HOT!

Kéo Cắt Cáp Điện Lực Fujiya 610-170 (170mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 125g
 • Kích thước: 6.5″/170mm
315,000
HOT!

Kìm Cắt Cách Điện Fujiya 70Z-175 (175mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 260g
 • Kích thước: 175mm
380,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya 600-240 (240mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 465g
 • Kích thước: 240mm
675,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya ACC-150 (6″/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 150g
 • Kích thước: 6″/150mm
165,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya ACC-200 (8″/200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 300g
 • Kích thước: 8″/200mm
203,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya FRC-32A 260mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 610g
 • Kích thước: 260mm
5,064,900
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya FRC-45A 300mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 610g
 • Kích thước: 300mm
6,149,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya GCC-150 (6″/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 150g
 • Kích thước: 6″/150mm
228,000
HOT!

Kìm Cắt Cáp Fujiya GCC-200 (8″/200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 285g
 • Kích thước: 8″/200mm
328,000
HOT!

Kìm Cắt Chân Linh Kiện Điện Tử Tĩnh Điện ESD Fujiya MTN03E-135 (135mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 70g
 • Kích thước: 135mm
408,500
HOT!

Kìm Cắt Chéo Fujiya 70H-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 320g
 • Kích thước: 200mm
376,000
HOT!

Kìm Cắt Cộng Lực Kiểu Châu Âu Fujiya 7-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 120g
 • Kích thước: 200mm
403,000
HOT!

Kìm Cắt Cổng Phun Keo Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya 90AS-150 (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 270g
 • Kích thước: 150mm
480,000
HOT!

Kìm Cắt Dây Điện Lưỡi Bằng Fujiya 77A-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 270g
 • Kích thước: 200mm
850,000