HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Chống Sốc Mitutoyo 3060S-19 (0-80mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 80mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.045mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,355,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 1040S (0-3.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~3.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.013mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,120,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.013mm
 • Bảo hành: 12 tháng
840,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2046SB – 2046AB (0-10mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-10mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.013mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
547,000594,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2050S (0-20mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-20mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.020mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,120,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2052S (0-30mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-30mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±2μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,624,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2052S-19 (0-30mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-30mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.025mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,814,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2109A-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,140,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2110A-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,658,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2110S-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,658,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2119A-10 (0-5mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-5mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ±10μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,826,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/0.01mm) Chống Sốc

 • Khoảng đo: 0-50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.030mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,240,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 3062S-19 (0-100mm/0.01mm) Chống Sốc

 • Khoảng đo: 0-100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.05mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
4,861,000