Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/0.01mm)

  • Khoảng đo: 0-5mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ± 0.013mm
  • Bảo hành: 12 tháng
840,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2046SB – 2046AB (0-10mm/0.01mm)

  • Khoảng đo: 0-10mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Sai số: ± 0.013mm
  • Đường kính trục: Ø8 mm
547,000594,000