HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 1040S (0-3.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~3.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.013mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,120,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2050S (0-20mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-20mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.020mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,120,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2052S (0-30mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-30mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±2μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,624,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2052S-19 (0-30mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-30mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.025mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,814,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2109A-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,140,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2110A-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,658,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2110S-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,658,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2119A-10 (0-5mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-5mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ±10μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,826,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/0.01mm) Chống Sốc

 • Khoảng đo: 0-50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.030mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,240,000