Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-390B (0-12.7mm/0.01mm)

  • Khoảng đo: 0-12.7mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±3μm
  • Bảo hành: 12 tháng
4,917,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-790B (0-12.7mm/0.001mm)

  • Khoảng đo: 0-12.7mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ±3μm
  • Bảo hành: 12 tháng
3,741,000