HOT!

Bộ Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-404-10T (0~0.8mm/ 0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: 9μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,747,000

Chân Đế Từ Đồng Hồ So Mitutoyo 7011S-10

 • Giữ đường kính trục: ø4mm,ø8mm, ø9.53mm
 • Kích thước đế từ ( WxD): 50x58mm
 • Lực kẹp: 600N
 • Bảo hành: 12 tháng
717,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-101 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,454,000
HOT!

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-102 (25-50mm/0.01mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,578,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-103 (50-75mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50-75mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Dải định vị: 1 “/ 25mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,734,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-104 (75-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 75 – 100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,846,000
HOT!

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-105 (100-125mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 100 – 125mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,014,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-106 (125-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 125 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,093,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-107 (150-175mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 150 – 175mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,205,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-109 (200-225mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 200 – 225mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,078,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-110 (225-250mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 225~250mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,157,000
HOT!

Đế Granite Gá Đồng Hồ So Mitutoyo 215-150-10

 • Kích thước đế từ: 120x180x50mm
 • Hành trình cột: 110mm
 • Đường kính lỗ: ø8mm, ø9.53mm.
7,986,000

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7010S-10

 • Kích thước đế từ: 50 x 58mm
 • Lực từ: xấp xỉ 600N
 • Đường kính lỗ: ø4mm, ø8mm, ø9.53mm (3/8 in).
 • Bảo hành: 12 tháng
660,000
HOT!

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7031B

 • Giữ đường kính trục: ø6mm,8mm, ø9.53mm (3/8”)
 • Kích thước đế từ: 30.4 x 35.7mm
 • Lực hút: 300N
 • Bảo hành: 12 tháng
4,122,000
HOT!

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7032B

 • Giữ đường kính trục: ø6mm,8mm, ø9.53mm (3/8”)
 • Kích thước đế từ: 30x36mm
 • Lực kẹp: xấp xỉ 600N
 • Bảo hành: 12 tháng
4,339,000

Đế Từ Gắn Đồng Hồ So Mitutoyo 7012-10

 • Giữ đường kính trục: ø6mm,8mm, ø9.53mm (3/8”)
 • Kích thước đế từ ( WxD): 50x58mm
 • Lực kẹp: xấp xỉ 600N
 • Bảo hành: 12 tháng
1,584,000

Đế Từ Nam Châm Gắn Đồng Hồ So Mitutoyo 7014

 • Giữ đường kính trục: ø6mm,8mm
 • Kích thước đế từ ( WxD): ø30x25mm
 • Lực kẹp: xấp xỉ 150N
 • Bảo hành: 12 tháng
726,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-401-10E (0~0.14mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 0.14mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ±3μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,749,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-402-10E (0-0.03″/0.0005″)

 • Khoảng đo: 0-0.03″
 • Độ chia: 0.0005″
 • Độ chính xác: ±0.0005″
 • Bảo hành: 12 tháng
1,628,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-404-10A (0-0.8mm/0.01mm) (Plus Set)

 • Khoảng đo: 0 – 0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.008mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,408,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-404-10E (0-0.8mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.009mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,243,000

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-405-10T (0-0.2mm/0.002mm) (Full Set)

 • Khoảng đo: 0 – 0.2mm
 • Độ chia: 0.002mm
 • Độ chính xác: +/- 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,013,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-424-10A (0~0.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-0.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
1,579,000

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-424-10E (0-0.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 0.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,445,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-425-10E (0-0.6mm/0.002mm)

 • Khoảng đo: 0-0.6mm
 • Độ chia: 0.002mm
 • Sai số: ± 6μm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
1,994,000

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-426-10E (0-1.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 1.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.008mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,650,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-444-10E (0-1.6mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-1.6mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 10µm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
2,274,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-464-10E (0~0.8mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: 8μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,815,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-471-10E đầu ruby (0-0.14mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-0.14mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 3μm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
1,955,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-474-10E (0-0.8mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.008mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,452,000