Chân Đế Từ Đồng Hồ So Mitutoyo 7011S-10

 • Giữ đường kính trục: ø4mm,ø8mm, ø9.53mm
 • Kích thước đế từ ( WxD): 50x58mm
 • Lực kẹp: 600N
 • Bảo hành: 12 tháng
717,000

Đế từ gá đồng hồ so Mitutoyo 7010S-10

 • Kích thước đế từ: 50 x 58mm
 • Lực từ: xấp xỉ 600N
 • Đường kính lỗ: ø4mm, ø8mm, ø9.53mm (3/8 in).
 • Bảo hành: 12 tháng
660,000

Đế Từ Nam Châm Gắn Đồng Hồ So Mitutoyo 7014

 • Giữ đường kính trục: ø6mm,8mm
 • Kích thước đế từ ( WxD): ø30x25mm
 • Lực kẹp: xấp xỉ 150N
 • Bảo hành: 12 tháng
726,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 1044S (0-5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.013mm
 • Bảo hành: 12 tháng
840,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2046SB – 2046AB (0-10mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-10mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.013mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
547,000594,000