HOT!

Bộ Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-404-10T (0~0.8mm/ 0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: 9μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,747,000

Đế Từ Gắn Đồng Hồ So Mitutoyo 7012-10

 • Giữ đường kính trục: ø6mm,8mm, ø9.53mm (3/8”)
 • Kích thước đế từ ( WxD): 50x58mm
 • Lực kẹp: xấp xỉ 600N
 • Bảo hành: 12 tháng
1,584,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-401-10E (0~0.14mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 0.14mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ±3μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,749,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-402-10E (0-0.03″/0.0005″)

 • Khoảng đo: 0-0.03″
 • Độ chia: 0.0005″
 • Độ chính xác: ±0.0005″
 • Bảo hành: 12 tháng
1,628,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-404-10A (0-0.8mm/0.01mm) (Plus Set)

 • Khoảng đo: 0 – 0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.008mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,408,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-404-10E (0-0.8mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.009mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,243,000

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-405-10T (0-0.2mm/0.002mm) (Full Set)

 • Khoảng đo: 0 – 0.2mm
 • Độ chia: 0.002mm
 • Độ chính xác: +/- 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,013,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-424-10A (0~0.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-0.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
1,579,000

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-424-10E (0-0.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 0.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,445,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-425-10E (0-0.6mm/0.002mm)

 • Khoảng đo: 0-0.6mm
 • Độ chia: 0.002mm
 • Sai số: ± 6μm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
1,994,000

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-426-10E (0-1.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 1.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.008mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,650,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-444-10E (0-1.6mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-1.6mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 10µm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
2,274,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-464-10E (0~0.8mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: 8μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,815,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-471-10E đầu ruby (0-0.14mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-0.14mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 3μm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
1,955,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-474-10E (0-0.8mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 0.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.008mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,452,000
HOT!

Đồng Hồ So Chân Gập Mitutoyo 513-477-10E đầu ruby (0-1mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 1mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: +/- 0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,763,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 1040S (0-3.5mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~3.5mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.013mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,120,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2050S (0-20mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-20mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.020mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,120,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2052S (0-30mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-30mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±2μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,624,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2052S-19 (0-30mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-30mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.025mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,814,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2109A-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,140,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2110A-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,658,000
HOT!

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2110S-10 (0-1mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 0.005mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,658,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 2119A-10 (0-5mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-5mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ±10μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,826,000

Đồng Hồ So Cơ Khí Mitutoyo 3058S-19 (0-50mm/0.01mm) Chống Sốc

 • Khoảng đo: 0-50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.030mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,240,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-781 (0~12.7mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~12.7mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,936,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-782 (0-12.7mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-12.7mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.0008”
 • Bảo hành: 12 tháng
2,145,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-782B (0-12.7mm/0.5″/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-12.7mm/0.5″
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,145,000