Đồng Hồ Đo Cách Điện Và Đo Dòng Sanwa DG34A

 • ACA: 600V
 • DCV: 600V
 • ACV: 100A
 • Bảo hành: 6 tháng

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa PM300

 • Nguồn điện: 3V
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng

Đồng Hồ Đo Kim Sanwa SP-18D

 • DCA: 0,3A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
968,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa AP33

 • DCV: 500V
 • Điện trở: 500kΩ
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa SP20

 • DCA: 0.25A
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
972,000

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800A

 • DCA0.4 A
 • ACV: 600 V
 • DCV: 600 V
 • Bảo hành: 12 tháng

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa DG35A

 • ACA: 600V
 • DCV: 100A
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 6 tháng

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa PM3

 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
620,000

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa PM7A

 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
721,000

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa PS8A

 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
775,000

Đồng hồ vạn năng Sanwa YX360TRF

 • DCA0.25 A
 • ACV: 750 V
 • DCV: 1000 V
 • Bảo hành: 12 tháng
Zalo
Hotline
Tawkto