Ampe Kìm 200A Và Đèn Pin Extech MA120

 • ACA: 200A
 • DCA: 200A
 • Độ phân giải: 1kHz
 • Bảo hành: 12 tháng
1,594,000

Ampe Kìm AC Sanwa DCL11R

 • ACA: 300A
 • Nguồn: LR03x2
 • Hiển thị: 6000
 • Bảo hành: 12 tháng
2,055,000

Ampe Kìm Dòng AC Sanwa DCL1000

 • ACA: 1000A
 • DCV: 600A
 • ACV: 600A
 • Bảo hành: 12 tháng
1,531,000

Ampe Kìm Dòng AC Sanwa DCM60R

 • ACA: 600A
 • ACV: 600V
 • Hiển thị: 1999
 • Bảo hành: 12 tháng
1,113,000

Ampe Kìm Dòng AC True RMS Sanwa DCL1200R

 • ACA: 1200A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,922,000

Ampe Kìm Kết Hợp Đo Nhiệt Kế Hồng Ngoại Extech EX810

 • ACA: 1000A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,907,000

Ampe Kìm Sanwa CAM600S

 • ACA: 600A
 • DCV: 60V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,172,000

Ampe Kìm Sanwa DCM400

 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,808,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử AC True RMS Sanwa RD701

 • DCV: 1000 V
 • Điện trở: 600kΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,431,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa CD771

 • DCV: 1000V
 • Điện trở: 40MΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,441,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa CD772

 • DCV: 1000V
 • Điện trở: 40MΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,096,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa PM11

 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,198,000

Đồng Hồ Đo Điện Vạn Năng Điện Tử Sanwa RD700

 • DCA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,898,000

Đồng Hồ Đo Volt Sanwa KP1

 • Băng thông: 45~400Hz
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,220,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa CX506A

 • DCV: 120M
 • ACV: 750V
 • DCA: 0.3A
 • Bảo hành: 6 tháng
1,865,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa EM7000

 • DCA: 6A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 6 tháng
2,158,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa SP21

 • DCA: 0.3A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 06 tháng
1,198,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa TA55

 • DCA: 30A
 • DCV: 60V
 • ACV: 300V
 • Bảo hành: 06 tháng
1,356,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa VS-100

 • Điện trở: 2MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 6 tháng
2,543,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa YX-361TR

 • DCA: 0.25A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 6 tháng
1,582,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Số Sanwa PC20

 • DCA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,898,000

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa PM33A

 • DCA: 100A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,636,000
Zalo
Hotline
Tawkto