HOT!

Giấy Nhám Đánh Khô Kovax SLACM (Eagle Brand Dry Rub Abrasive Paper)

 • Hạt mài: Silicone Carbide
 • Độ hạt: P100 – P1000
 • Lớp lưng (backing): Aw Flexible
 • Kích thước: 230mm x 280mm
9,000
HOT!

Giấy Nhám Đĩa Kovax Chà Khô Tri-Pro (Super Tack Disc)

 • Hạt mài: Nhôm Ô-xít
 • Độ hạt: P150 – P2000
 • Lớp lưng (backing): Aw Flexible (chịu nước)
 • Kích thước: 230mm x 280mm
9,000
HOT!

Giấy Nhám Kovax Chịu Nước KFAA (Flexible Back Aluminum Oxide)

 • Hạt mài: Nhôm Ô-xít
 • Độ hạt: P120 – P2000
 • Lớp lưng (backing): Aw Flexible (chịu nước)
 • Kích thước: 230mm x 280mm
9,000
HOT!

Giấy Nhám Tờ Nước Kovax SFAC

 • Hạt mài: Nhôm Ô-xít
 • Độ hạt: P150 – P2000
 • Lớp lưng (backing): Aw Flexible (chịu nước)
 • Kích thước: 230mm x 280mm
9,000