HOT!

Kìm Cắt Nhựa Fujiya 90CS-125 (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 90g
 • Quy cách: 5”/125mm
515,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Fujiya 90PMA-150 (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 110g
 • Quy cách: 6”/150mm
445,000

Kìm Cắt Nhựa Kingtony 6921-07 (7″)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 1 đổi 1
 • Trọng lượng: 276g
 • Quy cách: Tổng dài 178mm (7″)
328,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Kỹ Thuật Fujiya PP90-125 (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 120g
 • Quy cách: 6”/150mm
535,000

Kìm Cắt Nhựa Kỹ Thuật Fujiya PP90-150 (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 120g
 • Quy cách: 6”/150mm
650,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Kỹ Thuật Lưỡi Bằng Fujiya APN-110FS (4.5”/110mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 60g
 • Quy cách: 4.5”/110mm
182,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya APN-125FS (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 90g
 • Quy cách: 5”/125mm
182,000

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya APN-150FS (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 125g
 • Quy cách: 6”/150mm
192,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya GPN-125FS (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 90g
 • Quy cách: 5”/125mm
261,800
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya GPN-150FS (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 125g
 • Quy cách: 6”/150mm
243,000

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya MP5-110 (4.5”/110mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 60g
 • Quy cách: 110mm(4.5″)
390,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Tròn Fujiya 90PR-150 (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 115g
 • Quy cách: 6”/150mm
414,400
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Tròn Fujiya APN-125RS (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 125g
 • Quy cách: 5”/125mm
180,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Tròn Fujiya APN-150RS (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 125g
 • Quy cách: 6”/150mm
173,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Sát Rìa Sản Phẩm Fujiya 910-125 (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 70g
 • Quy cách: 5”/125mm
445,000

Kìm Cắt Nhựa Sát Rìa Sản Phẩm Fujiya 910-150 (6”/150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 6 Tháng
 • Trọng lượng: 100g
 • Quy cách: 6”/150mm
440,000