Panme Cơ Khí Đo Ngoài Shinwa 78935 (0-25 mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.01 mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
793,000

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103 129 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2μm
 • Loại Panme: Panme đo ngoài cơ khí
814,000
HOT!

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103 137 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±2μm
 • Loại Panme: Panme đo ngoài cơ khí
627,000

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50-75mm
 • Cấp chính xác: ± 2µm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
968,000

Panme Đo Ngoài Giá Rẻ Mitutoyo 103-138 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25-50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±0.002mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
781,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 102-301 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
814,000