Panme Cơ Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-115 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,056,000

Panme Cơ Khí Đầu Nhọn 0-25mm/0.01mm (loại 15°) Mitutoyo 112-153

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,760,000

Panme Cơ Khí Đầu Nhọn Mitutoyo 112-201 (0-25mm/0.01mm) loại 30°

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,485,000

Panme Cơ Khí Đo Chiều Cao Mép Mitutoyo 112-401 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,255,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-230-30 (0-25mm/0.001mm (SPC))

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,299,000
HOT!

Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-240-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±2μm
 • Loại Panme: Panme điện tử đo ngoài
2,218,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-241-30 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,761,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-340-30 (0-1”/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 0.001mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,673,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-821-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,321,000
HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Shinwa 79523 (0-25mm/0.001 mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,470,000

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 125-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,602,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 150 – 175mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±4μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,848,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 175 – 200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±4μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,991,000

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 200 – 225mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±4μm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,343,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-146-10 Dải Đo 225-250mm

 • Khoảng đo: 225-250mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±5μm
 • Loại thước Panme: Panme đo ngoài cơ khí
2,497,000

Panme Đo Ngoài Đầu Nhỏ Đo Rãnh Mitutoyo 111-115 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,848,000

Panme Đo Ngoài Đầu Nhỏ Đo Rãnh Mitutoyo 111-215 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-831-30 (0-1″/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1″/0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,585,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 123-101 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,881,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 123-102 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,090,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 123-103 (50-75mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50-75mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,266,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 123-104 (75-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 75-100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,431,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 169-201 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,838,000

Panme Đo Ngoài Đo Mép Lon Mitutoyo 147-103 (0-13mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-13mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Đo Mép Lon Mitutoyo 147-105 (0-13mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-13mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Đo Mép Lon Mitutoyo 147-202 (0-13mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-13mm
 • Độ chia: 0.1mm
 • Sai số: ± 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Đo Ống Mitutoyo 115-116 (25-50mm/0.01mm) (1 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,254,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu A Mitutoyo 122-101 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,508,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu A Mitutoyo 122-102 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,684,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu B Mitutoyo 122-111 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,618,000