HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 406-251-30 (25~50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,411,000
HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Shinwa 79523 (0-25mm/0.001 mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,470,000

Panme Điện Tử Đo Nhanh Mitutoyo 293-145-30 (0 -25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,416,000

Panme Điện Tử Đo Rãnh Mitutoyo 422-233-30 (75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 75 – 100mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±4 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,848,000

Panme Điện Tử Đo Tấm Mitutoyo 389-251-30 (0-25mm/0.001mm (F-F))

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±4 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,802,000

Panme Điện Tử Mitutoyo 293-146-30 Đo Ngoài Đo Nhanh (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±5 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,032,000

Panme Điện Tử Mitutoyo 323-250-30 Đo Bánh Răng (0~25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±4 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,429,000

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103 129 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2μm
 • Loại Panme: Panme đo ngoài cơ khí
814,000
HOT!

Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo 103 137 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±2μm
 • Loại Panme: Panme đo ngoài cơ khí
627,000

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-139-10 (50-75mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50-75mm
 • Cấp chính xác: ± 2µm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
968,000

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 125-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,602,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 150 – 175mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±4μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,848,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 175 – 200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±4μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,991,000

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 200 – 225mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±4μm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,343,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-146-10 Dải Đo 225-250mm

 • Khoảng đo: 225-250mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±5μm
 • Loại thước Panme: Panme đo ngoài cơ khí
2,497,000

Panme Đo Ngoài Đầu Nhỏ Đo Rãnh Mitutoyo 111-115 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,848,000

Panme Đo Ngoài Đầu Nhỏ Đo Rãnh Mitutoyo 111-215 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-185-30 (0-1″/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm/0-1”
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,550,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-186-30 (1-2″/25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 1-2″/25-50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,133,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-232-30 (50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50~75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,965,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-233-30 (75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50~75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-250-30 (100-125mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 100-125mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,059,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-251-30 (125-150mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 125 – 15m0m
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,171,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-252-30 (150-175mm/0,001mm)

 • Khoảng đo: 150 – 175mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,541,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-253-30 (175-200mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 175-200mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,944,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-330-30 (0-1″/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1″/0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,237,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-331-30 (1-2″/25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,595,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-332-30 (2-3″/50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 2-3″/50-75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-333-30 (3″~4″/75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 3″~4″/75-100mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,850,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-341-30 (1-2″/25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 1-2″/25-50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000