Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu D Mitutoyo 122-141 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,948,000

Panme Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-215 0-25mm/0.01mm (2 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,133,000

Panme Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-216 25-50mm/0.01mm (2 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,320,000

Panme Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-302 (0~25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,320,000

Panme Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-308 (0-25mm/0.01mm) kiểu B

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,408,000

Panme Đo Ngoài Đo Trục Bánh Xe Insize 3292-100 (75-100mm/ 0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,005,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 102-302 (25-50mm/0,01mm) (Khung cách nhiệt)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,023,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25-50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,023,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 75 – 100 mm
 • Độ chia: 0.01 mm
 • Sai số: ±3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,089,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 100-125mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,397,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 250 – 275mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,673,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 193-101 Hiển Thị Số (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,639,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 193-102 Hiển Thị Số (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,914,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 193-111 Hiển Thị Số (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,694,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 193-112 Hiển Thị Số (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,980,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 193-113 Hiển Thị Số (50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50-75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,343,000

Thước Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 275 – 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,816,000