Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 325 – 350mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,234,000
HOT!

Panme đo ngoài Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,267,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-136A (150-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 150 – 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 8µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,216,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-139A (0-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Số đầu đo: 3
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,326,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-140A (100-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 100 – 200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: +/- 7 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,110,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-142A (300-400mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 300 – 400mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: +/- 9 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,586,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-143A (400-500mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 400-500mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±11µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,762,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-144A (500-600mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 500 – 600mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Số đầu đo: 4
 • Bảo hành: 12 tháng.
9,307,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-161A (50-150mm/0.1mm)

 • Khoảng đo: 50 – 150mm
 • Độ chia: 0.1mm
 • Độ chính xác: + 3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,517,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 193-101 Hiển Thị Số (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,639,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 193-102 Hiển Thị Số (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,914,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 193-111 Hiển Thị Số (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,694,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 193-112 Hiển Thị Số (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,980,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 193-113 Hiển Thị Số (50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50-75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,343,000

Panme Đo Ren Cơ Khí Mitutoyo 126-125 (0-25mm/ 0.01mm) (không đầu đo)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,528,000
HOT!

Panme Đồng Hồ Kiểm GO, NO-GO Mitutoyo 523-121 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 1μm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,515,000

Thước Panme Điện Tử Mitutoyo 331-251-30 Đo Ngoài (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±0.002mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,410,000
HOT!

Thước panme điện tử Mitutoyo 342-371-30 đầu nhọn (0-0.8’’/20mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-0.8’’/20mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±0.00015”
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,611,000

Thước Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 275 – 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,816,000