HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt Genius N-101C

 • Số Mắt: 1 Mắt
 • Thị Kính: WF10x/18mm
 • Độ Phóng Đại: 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
6,235,000
HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt Optika B-151

 • Số Mắt: 1 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/18 mm
 • Độ Phóng Đại: 40 – 400x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
4,838,000

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt Optika B-153

 • Số Mắt: 1 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/18 mm
 • Độ Phóng Đại: 40 – 600x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
6,726,000
HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt Optika B-155

 • Số Mắt: 1 Mắt
 • Thị Kính: WF 10x/18mm
 • Độ Phóng Đại: 40 – 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
6,726,000

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt Optika B-191

 • Số Mắt: 1 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/18 mm
 • Độ Phóng Đại: 40 – 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng