Thước Cặp Cơ Khí 100mm Mitutoyo 530-100 (0-100mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0 – 100mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
795,000

Thước Cặp Cơ Khí 150mm Mitutoyo 530-101 (0-150mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-150mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
627,000

Thước Cặp Cơ Khí 150mm Mitutoyo 530-104 (0-6″”/0-150mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-6″/0-150mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
616,000

Thước Cặp Cơ Khí 150mm Mitutoyo 530-312 (0-6″/0-150mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-6″/0-150mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
616,000
HOT!

Thước Cặp Cơ Khí 150mm Shinwa 19899

 • Dải đo: 0-150mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
680,000
HOT!

Thước Cặp Cơ Khí 200mm Shinwa 19912

 • Dải đo: 0-200mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
975,000

Thước Kẹp Cơ Khí 200mm Mitutoyo 530-108

 • Dải đo: 0-200mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
907,000

Thước Kẹp Cơ Khí 200mm Mitutoyo 530-114 (0-8″/0-200mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-200mm/0-8”
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
818,000

Thước Kẹp Cơ Khí 200mm Mitutoyo 530-118 (0-8″/0-200mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-8″/0-200mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
896,000