HOT!

Thước Cặp Cơ Khí 300mm Shinwa 19913

 • Dải đo: 0-300mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.08mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,690,000

Thước Kẹp Cơ Khí 300mm Mitutoyo 530-109 (0-300mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-300mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.08mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,050,000

Thước Kẹp Cơ Khí 300mm Mitutoyo 530-115 (0-12”/0-300mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-12”/0-300mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.08mm/ 0.003″
 • Bảo hành: 12 tháng
1,859,000

Thước Kẹp Cơ Khí 300mm Mitutoyo 530-119 (0-12”/0-300mm/0.02mm)

 • Khoảng đo: 0-300mm/0-12”
 • Độ chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ± 0.04mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,847,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-151-30 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,530,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-171-30 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-6”/0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,541,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~150mm
 • Độ phân giải: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,086,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-196-30 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,160,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-702-20 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,398,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-752-20 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-6”/0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,772,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-152-30 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,981,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,588,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-197-30 (0-8”/0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-8”/0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,713,000

Thước Kẹp Đồng Hồ 150mm Mitutoyo 505-730 (0-150mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-150mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,366,000

Thước Kẹp Đồng Hồ 150mm Mitutoyo 505-732 (0-150mm/0.01mm)

 • Dải đo: 0-150mm
 • Vạch chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,467,000

Thước Kẹp Đồng Hồ 200mm Mitutoyo 505-731 (0-200mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-200mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,960,000

Thước Kẹp Đồng Hồ 200mm Mitutoyo 505-733 (0-200mm/0.01mm)

 • Dải đo: 0-200mm
 • Vạch chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,139,000

Thước Kẹp Đồng Hồ 300mm Mitutoyo 505-745

 • Dải đo: 0-300mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.04mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,783,000