Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-230-30 (0-25mm/0.001mm (SPC))

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,299,000
HOT!

Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-240-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±2μm
 • Loại Panme: Panme điện tử đo ngoài
2,218,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-241-30 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,761,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-340-30 (0-1”/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 0.001mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,673,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-821-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,321,000
HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Shinwa 79523 (0-25mm/0.001 mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,470,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-831-30 (0-1″/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1″/0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,585,000