Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-821-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,321,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 395-252-30 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2μm
 • Bảo hành: 12 tháng
4,917,000
HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 406-250-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,302,000
HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 406-251-30 (25~50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,411,000
HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Shinwa 79523 (0-25mm/0.001 mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,470,000

Panme Điện Tử Đo Nhanh Mitutoyo 293-145-30 (0 -25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,416,000

Panme Điện Tử Đo Rãnh Mitutoyo 422-233-30 (75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 75 – 100mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±4 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,848,000

Panme Điện Tử Đo Sâu Mitutoyo 329-250-30 (0-150mm/0.001mm)

 • Dải đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Cấp chính xác: ±7 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,787,000

Panme Điện Tử Đo Tấm Mitutoyo 389-251-30 (0-25mm/0.001mm (F-F))

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±4 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,802,000

Panme Điện Tử Mitutoyo 293-146-30 Đo Ngoài Đo Nhanh (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±5 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,032,000

Panme Điện Tử Mitutoyo 323-250-30 Đo Bánh Răng (0~25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±4 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,429,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Đo Lỗ Mitutoyo 368-165 (16-20mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 16-20mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,611,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-161 (6-8mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 6 – 10mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,093,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-162 (8-10mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 8 – 10mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,093,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-163 (10-12mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 10 – 12mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,093,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-167 (25-30mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 25-30mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,690,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-168 (30-40mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 30-40mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,765,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-169 (40-50mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 40~50mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,877,000
HOT!

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-170 (50-63mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 50-63mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,187,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-171 (62-75mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 62-75mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,187,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-172 (75-88mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 75-88mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,658,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-173 (87-100mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 87-100mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
9,330,000

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-142-10 (125-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 125-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,602,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-143-10 (150-175mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 150 – 175mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±4μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,848,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 175 – 200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±4μm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,991,000

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-145-10 (200-225mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 200 – 225mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±4μm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,343,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-146-10 Dải Đo 225-250mm

 • Khoảng đo: 225-250mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±5μm
 • Loại thước Panme: Panme đo ngoài cơ khí
2,497,000

Panme Đo Ngoài Đầu Nhỏ Đo Rãnh Mitutoyo 111-115 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,848,000

Panme Đo Ngoài Đầu Nhỏ Đo Rãnh Mitutoyo 111-215 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-185-30 (0-1″/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm/0-1”
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,550,000