Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-186-30 (1-2″/25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 1-2″/25-50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,133,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-232-30 (50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50~75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,965,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-233-30 (75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50~75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-250-30 (100-125mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 100-125mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,059,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-251-30 (125-150mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 125 – 15m0m
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,171,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-252-30 (150-175mm/0,001mm)

 • Khoảng đo: 150 – 175mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,541,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-253-30 (175-200mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 175-200mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,944,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-330-30 (0-1″/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1″/0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,237,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-331-30 (1-2″/25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,595,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-332-30 (2-3″/50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 2-3″/50-75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-333-30 (3″~4″/75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 3″~4″/75-100mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,850,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-341-30 (1-2″/25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 1-2″/25-50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-831-30 (0-1″/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1″/0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,585,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 123-101 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,881,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 123-102 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,090,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 123-103 (50-75mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50-75mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,266,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 123-104 (75-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 75-100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,431,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 124-173 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,547,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 169-201 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,838,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 169-202 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25-50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,036,000

Panme Đo Ngoài Đo Mép Lon Mitutoyo 147-103 (0-13mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-13mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Đo Mép Lon Mitutoyo 147-105 (0-13mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-13mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Đo Mép Lon Mitutoyo 147-202 (0-13mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-13mm
 • Độ chia: 0.1mm
 • Sai số: ± 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Đo Ống Mitutoyo 115-116 (25-50mm/0.01mm) (1 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,254,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu A Mitutoyo 122-101 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,508,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu A Mitutoyo 122-102 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,684,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu B Mitutoyo 122-111 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,618,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu D Mitutoyo 122-141 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,948,000

Panme Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-215 0-25mm/0.01mm (2 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,133,000

Panme Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-216 25-50mm/0.01mm (2 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,320,000