Panme Đo Trong Cơ Khí Mitutoyo 145-192 (175 – 200 mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 175 – 200 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 1µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,171,000
HOT!

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-201 (50-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50~150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± (3+n+L/50)µm (L=Maximum measuring length (mm), n=Number of rods, Fraction rounded up)
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,090,000

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-202 (50-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,662,000
HOT!

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-203 (50-500mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 500mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,338,000

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-204 (50-1000mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 1000mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,749,000
HOT!

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-205 (50-1500mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 1500mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± (3+n+L/50)µm (L=Maximum measuring length (mm), n=Number of rods, Fraction rounded up)
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,014,000

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-250-30 (5-30mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 5 – 30mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,235,000
HOT!

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-251-30 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,706,000

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-350-30 (0.2-1.2”/5-30mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0.2-1.2”/5-30mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,042,000

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-351-30 (1-2″~25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 1-2″~25-50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,568,000

Panme Đo Trong Mitutoyo 145-187 (50-75mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 75mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 7µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,517,000

Panme Đo Trong Mitutoyo 145-189 (100-125mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 100 – 125mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 9µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,704,000

Panme Đo Trong Mitutoyo 145-190 (125-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 125 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 9µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,264,000
HOT!

Panme Đồng Hồ Kiểm GO, NO-GO Mitutoyo 523-121 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 1μm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,515,000

Thước Panme Điện Tử Mitutoyo 331-251-30 Đo Ngoài (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±0.002mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,410,000
HOT!

Thước panme điện tử Mitutoyo 342-371-30 đầu nhọn (0-0.8’’/20mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-0.8’’/20mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±0.00015”
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,611,000

Thước Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-166 (20-25mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 20-25mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,690,000

Thước Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 275 – 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,816,000