HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 1 Mắt Genius N-101C

  • Số Mắt: 1 Mắt
  • Thị Kính: WF10x/18mm
  • Độ Phóng Đại: 1000x
  • Bảo Hành: 12 Tháng
6,235,000