Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-250-30 (5-30mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 5 – 30mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,235,000
HOT!

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-251-30 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,706,000

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-350-30 (0.2-1.2”/5-30mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0.2-1.2”/5-30mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,042,000

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-351-30 (1-2″~25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 1-2″~25-50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,568,000