Panme Điện Tử Đo Sâu Mitutoyo 329-250-30 (0-150mm/0.001mm)

 • Dải đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Cấp chính xác: ±7 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,787,000

Panme Đo Sâu Mitutoyo 128-101 Đế 63.5mm (0-25mm/0.01mm)

 • Dải đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Cấp chính xác: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,397,000

Panme Đo Sâu Mitutoyo 128-102 Đế 101.6mm (0-25mm/0.01mm)

 • Dải đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Cấp chính xác: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,496,000

Panme Đo Sâu Mitutoyo 129-109 Đế 63.5mm (0-50mm/0.01mm)

 • Dải đo: 0 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Cấp chính xác: ±2,67 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,683,000

Panme đo sâu Mitutoyo 129-110 0-75mm/0.01mm (Đế đo 63.5mm)

 • Khoảng đo: 0-75mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±3µm
 • Loại thước Panme: Panme đo sâu
1,826,000

Panme Đo Sâu Mitutoyo 129-111 Có Thanh Nối, Đế 63mm (0-100mm/0.01mm)

 • Dải đo: 0-100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Cấp chính xác: ±2,67 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,002,000

Panme Đo Sâu Mitutoyo 129-112 Đế 63.5mm (0-150mm/0.01mm)

 • Dải đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Cấp chính xác: ±2,67 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,453,000

Panme Đo Sâu Mitutoyo 129-116 Đế 101.6mm (0-150mm/0.01mm)

 • Dải đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Cấp chính xác: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,530,000