HOT!

Panme Đo Ngoài Cơ Khí Mitutoyo 103-144-10 (175-200mm/0.01mm)

  • Khoảng đo: 175 – 200mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Sai số: ±4μm
  • Bảo hành: 12 tháng
1,991,000
HOT!

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-201 (50-150mm/0.01mm)

  • Khoảng đo: 50~150mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Sai số: ± (3+n+L/50)µm (L=Maximum measuring length (mm), n=Number of rods, Fraction rounded up)
  • Bảo hành: 12 tháng.
2,090,000