HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Insize 1114-150 (0-150mm/0.01mm)

  • Khoảng đo: 0 – 150mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ± 0.03mm
  • Bảo hành: 12 tháng
1,190,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-702-20 (0-150mm/0.01mm)

  • Khoảng đo: 0 – 150mm
  • Độ chia: 0.01mm
  • Độ chính xác: ± 0.02mm
  • Bảo hành: 12 tháng
2,398,000