Panme Đo Trong Cơ Khí Mitutoyo 145-186 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,860,000
HOT!

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-201 (50-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50~150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± (3+n+L/50)µm (L=Maximum measuring length (mm), n=Number of rods, Fraction rounded up)
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,090,000

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-202 (50-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,662,000