Ampe Kìm 1500A Extech MA1500

 • ACA: 1500A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng
3,938,000

Ampe Kìm 200A Và Đèn Pin Extech MA120

 • ACA: 200A
 • DCA: 200A
 • Độ phân giải: 1kHz
 • Bảo hành: 12 tháng
1,594,000

Ampe Kìm 400A Kết Hợp Với Nhiệt Kế Hồng Ngoại Extech EX623

 • ACA: 400A
 • DCV: 400V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
4,688,000

Ampe Kìm Kết Hợp Đo Nhiệt Kế Hồng Ngoại Extech EX810

 • ACA: 1000A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,907,000

Ampe Kìm Với Nhiệt Kế Hồng Ngoại Extech EX840

 • ACA: 1000A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
5,063,000