HOT!

Kìm Cắt Đa Năng Fujiya FA101 (9″/225mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 300g
 • Kích thước: 9″/225mm
532,000
HOT!

Kìm Cắt Đa Năng Fujiya FA106 (9.5″/240mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 300g
 • Kích thước: 9.5″/240mm
623,000
HOT!

Kìm Cắt Tuốt Bấm Cos Dây Điện Đa Năng Fujiya FA102 (225mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 164g
 • Kích thước: 180mm
532,700
HOT!

Kìm Cắt Tuốt Bấm Cos Dây Điện Đa Năng Fujiya FA203 (180mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 164g
 • Kích thước: 180mm
1,070,000