HOT!

Thước Căn Lá E Shinwa 73796 100mm 25 Lá

  • Số lá: 25 lá
  • Chiều dài lá: 100mm
  • Chất liệu: thép carbon
  • Kích thước: 105x13x17mm
453,000

Thước Căn Lá F Shinwa 73797 150mm 25 Lá

  • Số lá: 25 lá
  • Chiều dài lá: 100mm
  • Chất liệu: thép carbon
  • Kích thước: 153x13x17mm
608,455