Đế Kẹp Panme Mitutoyo 156-105-10

 • Phạm vi kẹp: 0 – 25mm / 0-1″ và 25 – 50mm / 1-2″.
 • Kiểu: Góc cố định
 • Kích thước: 98x63mm ( DxH )
 • Bảo hành: 12 tháng.
638,000

Panme 3 Chấu Đo Lỗ Mitutoyo 368-164 (12-16mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 12 – 16mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,611,000

Panme Cơ Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-115 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,056,000

Panme Cơ Khí Đầu Nhọn 0-25mm/0.01mm (loại 15°) Mitutoyo 112-153

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,760,000

Panme Cơ Khí Đầu Nhọn Mitutoyo 112-201 (0-25mm/0.01mm) loại 30°

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,485,000

Panme Cơ Khí Đo Chiều Cao Mép Mitutoyo 112-401 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,255,000

Panme Cơ Khí Đo Ngoài Shinwa 78935 (0-25 mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.01 mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
793,000

Panme Điện Tử Đầu Nhọn (15°) Đo Bánh Răng Mitutoyo 324-251-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±4 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,302,000
HOT!

Panme Điện Tử Đầu Nhọn (15°) Đo Rãnh Mitutoyo 342-251-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,917,000

Panme Điện Tử Đầu Nhọn (30°) Đo Rãnh Mitutoyo 342-261-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,029,000

Panme Điện Tử Đo Bước Răng Mitutoyo 369-251-30

 • Đường kính đo đĩa: 20mm / .787 “
 • Khoảng đo: 25-50mm
 • Độ chính xác: ±4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,254,000
HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đầu Nhọn Mitutoyo 30 độ 342-262-30 (25-50mm/ 0.001mm)

 • Khoảng đo: 25-50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,205,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đầu Nhọn Mitutoyo 342-271-30 (0-20mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-20mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,062,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Nhanh Mitutoyo 293-140-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,043,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Rãnh Mitutoyo 422-230-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,706,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Rãnh Mitutoyo 422-231-30 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,109,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Rãnh Mitutoyo 422-232-30 (50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50 – 75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,478,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Rãnh Mitutoyo 422-260-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,750,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Tấm Mitutoyo 389-261-30 (0-25mm/0.001)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±4 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,746,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Tấm Mitutoyo 389-351-30 (0-1″0-25mm/0.001mm (F-F))

 • Khoảng đo: 0 – 1”/25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,802,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 395-251-30 0-25mm/0.001mm (1 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,547,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 395-271-30 0-25mm/0.001mm (2 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,659,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 395-371-30 0-1″/0-25mm/0.001mm (2 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,342,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-141-30 Đo Nhanh (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-230-30 (0-25mm/0.001mm (SPC))

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,299,000
HOT!

Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-240-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±2μm
 • Loại Panme: Panme điện tử đo ngoài
2,218,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-241-30 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,761,000
HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-242-30 (50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50-75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,394,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-243-30 (75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 75 – 100mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,707,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-340-30 (0-1”/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 0.001mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,673,000