Thước Cặp Cơ Khí 100mm Mitutoyo 530-100 (0-100mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0 – 100mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
795,000

Thước Cặp Cơ Khí 1500mm Mitutoyo 160-157 (0-60”/0-1500mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0 – 1500mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.09mm
 • Bảo hành: 12 tháng
28,397,000

Thước Cặp Cơ Khí 150mm Mitutoyo 530-101 (0-150mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-150mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
627,000

Thước Cặp Cơ Khí 150mm Mitutoyo 530-104 (0-6″”/0-150mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-6″/0-150mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
616,000

Thước Cặp Cơ Khí 150mm Mitutoyo 530-312 (0-6″/0-150mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-6″/0-150mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
616,000
HOT!

Thước Cặp Cơ Khí 150mm Shinwa 19899

 • Dải đo: 0-150mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
680,000
HOT!

Thước Cặp Cơ Khí 200mm Shinwa 19912

 • Dải đo: 0-200mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
975,000
HOT!

Thước Cặp Cơ Khí 300mm Shinwa 19913

 • Dải đo: 0-300mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.08mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,690,000

Thước Kẹp Cơ Khí 1000mm Mitutoyo 160-155 (0-40”/0-1000mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-40”/0-1000mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
14,493,000

Thước Kẹp Cơ Khí 1000mm Mitutoyo 530-502 (0-1000mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0 – 1000mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.15mm
 • Bảo hành: 12 tháng
12,018,000

Thước Kẹp Cơ Khí 2000mm Mitutoyo 160-159 (0-80”/0-2000mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0 – 80”/0 – 2000mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
35,600,000

Thước Kẹp Cơ Khí 200mm Mitutoyo 530-108

 • Dải đo: 0-200mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
907,000

Thước Kẹp Cơ Khí 200mm Mitutoyo 530-114 (0-8″/0-200mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-200mm/0-8”
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
818,000

Thước Kẹp Cơ Khí 200mm Mitutoyo 530-118 (0-8″/0-200mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-8″/0-200mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
896,000

Thước Kẹp Cơ Khí 300mm Mitutoyo 530-109 (0-300mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-300mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.08mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,050,000

Thước Kẹp Cơ Khí 300mm Mitutoyo 530-115 (0-12”/0-300mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0-12”/0-300mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.08mm/ 0.003″
 • Bảo hành: 12 tháng
1,859,000

Thước Kẹp Cơ Khí 300mm Mitutoyo 530-119 (0-12”/0-300mm/0.02mm)

 • Khoảng đo: 0-300mm/0-12”
 • Độ chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ± 0.04mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,847,000

Thước Kẹp Cơ Khí 450mm Mitutoyo 160-151 (0-18”/0-450mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-18”/0-450mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
7,515,000

Thước Kẹp Cơ Khí 600mm Mitutoyo 160-153 (0-24”/0-600mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-24”/0-600mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
7,605,000

Thước Kẹp Cơ Khí 600mm Mitutoyo 530-501 (0-600mm/0.05mm)

 • Dải đo: 0 – 600mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.1mm
 • Bảo hành: 12 tháng
6,126,000

Thước Kẹp Điện Tử 1000mm Mitutoyo 500-502-10 (0-1000mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~6=1000mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
22,549,000

Thước Kẹp Điện Tử 1000mm Mitutoyo 500-507-10 (0-40”/0-1000mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 1000mm/ 0 – 40”
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
23,518,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Insize 1108-150 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
550,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Insize 1114-150 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,190,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-151-30 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,530,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-171-30 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-6”/0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,541,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~150mm
 • Độ phân giải: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,086,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-196-30 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,160,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-702-20 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,398,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-752-20 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-6”/0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,772,000