Panme Đo Ngoài Đo Trục Bánh Xe Insize 3292-100 (75-100mm/ 0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,005,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Insize 1108-150 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
550,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Insize 1114-150 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,190,000