Ampe Kìm AC Sanwa DCL11R

 • ACA: 300A
 • Nguồn: LR03x2
 • Hiển thị: 6000
 • Bảo hành: 12 tháng
2,055,000

Ampe Kìm AC Sanwa DCM660R

 • ACA: 660A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
3,328,000

Ampe Kìm Dòng AC Sanwa DCL1000

 • ACA: 1000A
 • DCV: 600A
 • ACV: 600A
 • Bảo hành: 12 tháng
1,531,000

Ampe Kìm Dòng AC Sanwa DCL3000R

 • ACA: 3000A
 • Nguồn: LR03X2
 • Hiển thị: 3150
 • Bảo hành: 12 tháng
5,650,000

Ampe Kìm Dòng AC Sanwa DCM60R

 • ACA: 600A
 • ACV: 600V
 • Hiển thị: 1999
 • Bảo hành: 12 tháng
1,113,000

Ampe Kìm Dòng AC True RMS Sanwa DCL1200R

 • ACA: 1200A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,922,000

Ampe Kìm Dòng AC/DC Sanwa DCM2000DR

 • ACA: 2000A
 • DCA: 2000A
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
5,531,000

Ampe Kìm Dòng AC/DC Sanwa DCM600DR

 • ACA: 600A
 • DCV: 600V
 • DCA: 600A
 • Bảo hành: 12 tháng
4,469,000

Ampe Kìm Sanwa CAM600S

 • ACA: 600A
 • DCV: 60V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,172,000

Ampe Kìm Sanwa DCL31DR

 • ACA: 400A
 • DCA: 400A
 • Nguồn: LR03X2
 • Bảo hành: 12 tháng
3,153,000

Ampe Kìm Sanwa DCM400

 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,808,000

Ampe Kìm Sanwa DCM400AD

 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 06 tháng
3,051,000

Ampe Kìm Sanwa DLC460F

 • ACA: 400A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
9,735,000

Đồng Hồ Đo Cách Điện Và Đo Dòng Sanwa DG34A

 • ACA: 600V
 • DCV: 600V
 • ACV: 100A
 • Bảo hành: 6 tháng

Đồng Hồ Đo Điện Tử AC True RMS Sanwa RD701

 • DCV: 1000 V
 • Điện trở: 600kΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,431,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa CD771

 • DCV: 1000V
 • Điện trở: 40MΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,441,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa CD772

 • DCV: 1000V
 • Điện trở: 40MΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,096,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa PM11

 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,198,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa PM300

 • Nguồn điện: 3V
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng

Đồng Hồ Đo Điện Vạn Năng Điện Tử Sanwa RD700

 • DCA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,898,000

Đồng Hồ Đo Kim Sanwa SP-18D

 • DCA: 0,3A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
968,000

Đồng Hồ Đo Volt Sanwa KP1

 • Băng thông: 45~400Hz
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,220,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa AP33

 • DCV: 500V
 • Điện trở: 500kΩ
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng