Panme Cơ Khí Đo Ngoài Shinwa 78935 (0-25 mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.01 mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
793,000
HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Shinwa 79523 (0-25mm/0.001 mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,470,000
HOT!

Thước Căn Lá E Shinwa 73796 100mm 25 Lá

 • Số lá: 25 lá
 • Chiều dài lá: 100mm
 • Chất liệu: thép carbon
 • Kích thước: 105x13x17mm
453,000

Thước Căn Lá F Shinwa 73797 150mm 25 Lá

 • Số lá: 25 lá
 • Chiều dài lá: 100mm
 • Chất liệu: thép carbon
 • Kích thước: 153x13x17mm
608,455
HOT!

Thước Cặp Cơ Khí 150mm Shinwa 19899

 • Dải đo: 0-150mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
680,000
HOT!

Thước Cặp Cơ Khí 200mm Shinwa 19912

 • Dải đo: 0-200mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
975,000
HOT!

Thước Cặp Cơ Khí 300mm Shinwa 19913

 • Dải đo: 0-300mm
 • Vạch chia: 0.05mm
 • Độ chính xác: ±0.08mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,690,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Shinwa 19975 (0-150mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0~150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,352,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Shinwa 19976 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,049,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 300mm Shinwa 19977 (0-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.04mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,253,000
HOT!

Thước Kẹp Đồng Hồ 150mm Shinwa 19932

 • Dải đo: 0 – 150mm
 • Vạch chia: 0.2mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 6 tháng
566,000