Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-390B (0-12.7mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-12.7mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±3μm
 • Bảo hành: 12 tháng
4,917,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-391B (0~12.7mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0~12.7mm/ 0~0.5″
 • Độ chia: 0.00005”/ 0.001mm
 • Độ chính xác: 0.0001”
 • Bảo hành: 12 tháng
5,466,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-470B (0-25.4mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25.4mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ±0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng
6,899,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-474B (0~25.4mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~25.4mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
5,432,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-490B (0-50.8mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-50.8mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: 0.005mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
7,661,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-491B (0-50.8mm/0-2”/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-50.8mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 5μm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
8,366,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-561E (0-30.4mm/0.0005mm)

 • Khoảng đo: 0-30.4mm
 • Độ chia: 0.0005mm
 • Sai số: ± 0.0015mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
9,688,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-564E (0-60.9mm/0-2.4”/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-60.9mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 0.0025mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
13,048,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-781 (0~12.7mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~12.7mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,936,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-782 (0-12.7mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-12.7mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.0008”
 • Bảo hành: 12 tháng
2,145,000

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-782B (0-12.7mm/0.5″/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-12.7mm/0.5″
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,145,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543-790B (0-12.7mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-12.7mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±3μm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,741,000
HOT!

Đồng Hồ So Điện Tử Mitutoyo 543–494B (0-50.8mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-50.8mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.04mm
 • Đường kính trục: Ø8 mm
5,723,000