Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa PS8A

 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
775,000

Đồng hồ vạn năng Sanwa YX360TRF

 • DCA0.25 A
 • ACV: 750 V
 • DCV: 1000 V
 • Bảo hành: 12 tháng

Đồng Hồ Vạn Năng Số Sanwa PC700

 • DCA: 10A
 • DCV: 999.9V
 • ACV: 999.9V
 • Bảo hành: 12 tháng
3,786,000

Đồng Hồ Vạn Năng Số Sanwa PC710

 • DCA: 10A
 • DCV: 999.9V
 • ACV: 999.9V
 • Bảo hành: 12 tháng
4,938,000

Đồng Hồ Vạn Năng Số Sanwa PC773

 • DCA: 11A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
3,384,000