Kìm Cắt Nặng 200mm Toptul DEBC2208

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 200mm (8″)
450,000

Kìm Cắt Nặng Kingtony 6231-07 188mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 240g
 • Kích thước: 188mm (7-1/2″)
298,000

Kìm Cắt Nặng Kingtony 6231-08 200mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 312g
 • Kích thước: 188mm (7-1/2″)
308,000
HOT!

Kìm Cắt Nặng Toptul DEAC2207B 180mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)
263,000
HOT!

Kìm Cắt Nặng Toptul DEBC2207 180mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 180mm (7″)
410,000

Kìm Cắt Nặng Toptul DEBC2207B 180mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 180mm (7″)
330,000

Kìm Cắt Nặng Toptul DJBA2206 150mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)
360,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Cứng Fujiya FPN-125FS (125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 90g
 • Kích thước: 125mm
296,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Cứng Lưỡi Cong Fujiya GPN-150RS (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 100g
 • Kích thước: 150mm
280,000

Kìm Cắt Nhựa Kingtony 6921-06C 155mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 240g
 • Kích thước: 155mm (6″)
267,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Bằng Fujiya 90A-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 270g
 • Kích thước: 200mm
474,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Cong Fujiya 90-175 (175mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 190g
 • Kích thước: 175mm
420,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Cong Fujiya 90S-125 (125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 190g
 • Kích thước: 125mm
369,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Lưỡi Cong Fujiya 90S-150 (150mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 140g
 • Kích thước: 150mm
449,000
HOT!

Kìm Cắt Nhựa Theo Chiều Dọc Fujiya 920-125

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 70g
 • Kích thước: 125mm
488,000
HOT!

Kìm Cắt Ống Nhựa PVC Fujiya NF38-230 (38mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 296g
 • Kích thước: 230mm
1,596,000
HOT!

Kìm Cắt Tác Động Mạnh Fujiya 700N-175 (175mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 270g
 • Kích thước: 175mm
1,168,000
HOT!

Kìm Cắt Tác Động Mạnh Fujiya 700N-200 (200mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 330g
 • Kích thước: 200mm
1,267,600
HOT!

Kìm Cắt Tiêu Chuẩn Fujiya 60S-125 (5”/125mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 80g
 • Kích thước: 5”/125mm
261,000

Kìm Cắt Toptul DEAB2206 150mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)
333,000

Kìm Cắt Toptul DEBB2206 150mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)

Kìm Cắt Toptul DEBB2206B 150mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 1kg
 • Kích thước: 150mm (6″)
233,000
HOT!

Kìm Cắt Tuốt Bấm Cos Dây Điện Đa Năng Fujiya FA102 (225mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 164g
 • Kích thước: 180mm
532,700
HOT!

Kìm Cắt Tuốt Bấm Cos Dây Điện Đa Năng Fujiya FA203 (180mm)

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 164g
 • Kích thước: 180mm
1,070,000

Kìm Cắt Tuốt Dây Điện Kingtony 6213-06 163mm

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 140g
 • Kích thước: 163mm (6-1 / 2″)
282,000
HOT!

Kìm Cộng Lực Cắt Dây Thép Fujiya PC1-200

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 160g
 • Kích thước: 200mm
341,800
HOT!

Kìm Cộng Lực Cắt Dây Thép Fujiya PC13-200

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 70g
 • Kích thước: 200mm
677,800
HOT!

Kìm Kết Hợp 200mm Tone CP-200

 • Đơn vị: Cái
 • Bảo hành: 12 Tháng
 • Trọng lượng: 245g
 • Kích thước: 200mm
339,300
Zalo
Hotline
Tawkto