HOT!

Kính Hiển Vi Soi Nổi 2 Mắt Novel 2040

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: 10X/20mm
 • Độ Phóng Đại: 20x và 40x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
2,950,000
HOT!

Kính Hiển Vi Soi Nổi 2 Mắt Optika SLX-1

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/21mm
 • Độ Phóng Đại: 20 – 40x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
6,901,000
HOT!

Kính Hiển Vi Soi Nổi 2 Mắt Optika SLX-2

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/21mm
 • Độ Phóng Đại: 7 – 45x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
9,966,000
HOT!

Kính Hiển Vi Soi Nổi 2 Mắt Optika ST-50LED

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10x/20mm
 • Độ Phóng Đại: 20x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
6,962,000

Kính Hiển Vi Soi Nổi 2 Mắt Optika STX

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10x/16mm
 • Độ Phóng Đại: 7 – 20x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
HOT!

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Optika SLX-3

 • Số Mắt: 3 mắt
 • Thị Kính: WF 10X/21mm
 • Độ Phóng Đại: 7 – 45 lần
 • Bảo Hành: 12 Tháng
10,858,000