Thước Kẹp Đồng Hồ 150mm Mitutoyo 505-730 (0-150mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-150mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,366,000

Thước Kẹp Đồng Hồ 150mm Mitutoyo 505-732 (0-150mm/0.01mm)

 • Dải đo: 0-150mm
 • Vạch chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,467,000

Thước Kẹp Đồng Hồ 200mm Mitutoyo 505-731 (0-200mm/0.02mm)

 • Dải đo: 0-200mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,960,000

Thước Kẹp Đồng Hồ 200mm Mitutoyo 505-733 (0-200mm/0.01mm)

 • Dải đo: 0-200mm
 • Vạch chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ±0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,139,000

Thước Kẹp Đồng Hồ 300mm Mitutoyo 505-745

 • Dải đo: 0-300mm
 • Vạch chia: 0.02mm
 • Độ chính xác: ±0.04mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,783,000