Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-101 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,454,000
HOT!

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-102 (25-50mm/0.01mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,578,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-104 (75-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 75 – 100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,846,000
HOT!

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-105 (100-125mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 100 – 125mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,014,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-106 (125-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 125 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,093,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-107 (150-175mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 150 – 175mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,205,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-109 (200-225mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 200 – 225mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,078,000

Dụng Cụ Đo Calip Ngàm Mitutoyo 201-110 (225-250mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 225~250mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Lực đo: 15­±3N
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,157,000