Panme 3 Chấu Đo Lỗ Mitutoyo 368-164 (12-16mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 12 – 16mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,611,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Đo Lỗ Mitutoyo 368-165 (16-20mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 16-20mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,611,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-161 (6-8mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 6 – 10mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,093,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-162 (8-10mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 8 – 10mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,093,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-163 (10-12mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 10 – 12mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,093,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-167 (25-30mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 25-30mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,690,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-168 (30-40mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 30-40mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,765,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-169 (40-50mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 40~50mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,877,000
HOT!

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-170 (50-63mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 50-63mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,187,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-171 (62-75mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 62-75mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,187,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-172 (75-88mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 75-88mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,658,000

Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-173 (87-100mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 87-100mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
9,330,000

Thước Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-166 (20-25mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 20-25mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,690,000