Panme Cơ Khí Đo Ngoài Shinwa 78935 (0-25 mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.01 mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
793,000

Panme Đo Ngoài Đầu Nhỏ Đo Rãnh Mitutoyo 111-115 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,848,000

Panme Đo Ngoài Đầu Nhỏ Đo Rãnh Mitutoyo 111-215 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu A Mitutoyo 122-101 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,508,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu A Mitutoyo 122-102 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,684,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu B Mitutoyo 122-111 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,618,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu D Mitutoyo 122-141 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,948,000

Panme Đo Ren Cơ Khí Mitutoyo 126-125 (0-25mm/ 0.01mm) (không đầu đo)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,528,000