Thước Kẹp Điện Tử 1000mm Mitutoyo 500-502-10 (0-1000mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~6=1000mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
22,549,000

Thước Kẹp Điện Tử 1000mm Mitutoyo 500-507-10 (0-40”/0-1000mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 1000mm/ 0 – 40”
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.07mm
 • Bảo hành: 12 tháng
23,518,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Insize 1108-150 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
550,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Insize 1114-150 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,190,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-702-20 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,398,000

Thước Kẹp Điện Tử 600mm Mitutoyo 500-501-10 (0-600mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~600mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
12,555,000

Thước Kẹp Điện Tử 600mm Mitutoyo 500-506-10 (0-24”/0-600mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-600mm/ 0-24“
 • Độ chia: 0.01mm / 0,0005 “
 • Độ chính xác: ± 0.06mm / ± 0,0025“
 • Bảo hành: 12 tháng
12,678,000