Thước Panme Điện Tử Mitutoyo 331-251-30 Đo Ngoài (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±0.002mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,410,000
HOT!

Thước panme điện tử Mitutoyo 342-371-30 đầu nhọn (0-0.8’’/20mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-0.8’’/20mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±0.00015”
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,611,000

Thước Panme Đo Lỗ 3 Chấu Mitutoyo 368-166 (20-25mm/0.005mm)

 • Khoảng đo: 20-25mm
 • Độ chia: 0.005mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,690,000

Thước Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-148-10 (275-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 275 – 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,816,000